Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 261/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 56 – 2019

  • Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B”

Căn cứ Văn bản số 1217/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 21/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thiết lập bổ sung các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Báo cáo tọa độ số 1515/BCP-XNKSHHMN ngày 21/11/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“26B” 10°32’50,5”N 106°50’44,1”E 10°32’46,8”N 106°50’50,5”E
“26C” 10°32’51,7”N 106°50’55,4”E 10°32’48,0”N 106°51’01,8”E
“31A” 10°32’51,8”N 106°50’49,9”E 10°32’48,1”N 106°50’56,4”E
“31B” 10°32’53,5”N 106°51’00,7”E 10°32’49,9”N 106°51’07,1”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Phao báo hiệu phía phải luồng số “31A”, “31B”

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng:

+ Phao số “31A”: Hình cột;

+ Phao số “31B”: Hình tháp;

- Màu sắc: Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: Kẻ số “31A”, “31B”, màu trắng;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý,

  1. Phao báo hiệu phía trái luồng số “26B”, “26C”

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng:

+ Phao số “26B”: Hình tháp;

+  Phao số “26C”: Hình cột;

- Màu sắc: Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu: Kẻ số “26B”, “26C”, màu trắng;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý,

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc hoàn thành trục vớt tàu Hà Trung 98 và Hoa Mai 68 tại khu vực biển Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh