Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 50 – 2018

- Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ văn bản số 99A/BC-CTCPXDCTHHMN ngày 25/12/2018 của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình hàng hải miền Nam và Công ty TNHH sản xuất VLXD Công Nghệ Mới hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị AIS trên các phao báo hiệu hàng hải “6”, “8”, “17”, “25”, “32”, “48” thuộc công trình Nâng cấp hệ thống BHHH luồng Soài Rạp,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, với những đặc tính nhận biết như sau:

 1. Phao báo hiệu hàng hải số “6”, “8”, “32”, “48”:
 • Vị trí: Trên phao báo hiệu hàng hải số “6”, “8”, “32”, “48” trên luồng hàng hải Soài Rạp;
 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;
 • Tọa độ và mã nhận dạng:
Tên báo hiệu  Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ (j) Vĩ độ (j)
Phao số “6” 10°17’30,5” N 106°54’55,0” E 995741018
Phao số “8” 10°17’56,7” N 106°54’03,9” E 995741019
Phao số “32” 10°29’19,0” N 106°44’51,0” E 995741022
Phao số “48” 10°34’44,5” N 106°44’49,2” E 995741023
 • Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “thực”;
 • Dải tần hoạt động: 161.975 Mhz – 162.025 MHz;
 • Số hiệu: BUOY 6 SR, BUOY 8 SR, BUOY 32 SR; BUOY 48 SR;
 • Tần suất phát thông tin: Liên tục 24/7;
 • Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;
 • Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về tên, vị trí, tác dụng của phao báo hiệu hàng hải “6”, “8”, “32”, “48” luồng hàng hải Soài Rạp.
 1. Phao báo hiệu hàng hải số “17”; “25”:
 • Vị trí: Trên phao báo hiệu hàng hải số “17”; “25” trên luồng hàng hải Soài Rạp;
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
 • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu  Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ (j) Vĩ độ (j)
Phao số “17” 10°22’34,9” N 106°50’04,7” E 995741020
Phao số “25” 10°27’14,2” N 106°45’53,4” E 995741021
 • Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “thực”;
 • Dải tần hoạt động: 161.975 Mhz – 162.025 MHz;
 • Số hiệu: BUOY 17 SR; BUOY 25 SR;
 • Tần suất phát thông tin: Liên tục 24/7;
 • Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;
 • Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về tên, vị trí, tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “17”, “25” luồng hàng hải Soài Rạp.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-3/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải