Thứ ba, 18/06/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao, trạm đo triều ký tự động trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao, trạm đo triều ký tự động trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU- TG – 34 – 2018

- Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ văn bản số 56/CV/AL-THMP ngày 25/10/2018 của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng An Lạc – Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ Tân Hoàng Minh Phát về chạy thử hệ thống AIS thuộc công trình Nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng Vũng Tàu – Thị Vải (Thiết lập trạm đo triều ký tự động),

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao, trạm triều ký tự động trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, với những đặc tính nhận biết như sau:

 1. Báo hiệu hàng hải AIS “thực” lắp trên trạm đo triều ký tự động:
 • Vị trí: Tại trạm đo triều ký tự động Phú Mỹ trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải;
 • Tác dụng: Báo hiệu trạm đo triều ký tự động;
 • Tọa độ và mã nhận dạng:
Tên báo hiệu  Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ (j) Vĩ độ (j)
Trạm Phú Mỹ 10°38’27,4”N 107°00’56,0”E 995741009
Trạm Hội Bài 10°31’12,4”N 107°00’30,0”E 995741010
 • Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “thực”;
 • Dải tần hoạt động: 161.975 Mhz – 162.025 MHz;
 • Số hiệu: PHU MY METEO, HOI BAI METEO;
 • Tần suất phát thông tin: Liên tục 24/7;
 • Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;
 • Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 8 thông tin về thông số tốc độ hướng gió và mực nước khu vực Phú Mỹ, Hội Bài trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải.
 1. Báo hiệu hàng hải AIS “thực” lắp trên hệ thống báo hiệu hàng hải

2.1. Phao báo hiệu hàng hải số “5”, “9”, “11”, “15”, “21”, “31”.

 • Vị trí: Trên phao báo hiệu hàng hải số “5”, “9”, “11”, “15”, “21”, “31” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải;
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải của luồng;
 • Tọa độ và mã nhận dạng:
Tên báo hiệu  Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ (j) Vĩ độ (j)
Phao số “5” 10°19’46,3”N 107°03’21,3”E 995741011
Phao số “9” 10°22’57,5”N 107°02’34,7”E 995741012
Phao số “11” 10°24’46,2”N 107°02’07,8”E 995741013
Phao số “15” 10°26’57,0”N 107°00’03,9”E 995741014
Phao số “21” 10°30’05,2”N 107°00’01,9”E 995741015
Phao số “31” 10°33’05,7”N 107°00’48,9”E 995741017
 • Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “thực”;
 • Dải tần hoạt động: 161.975 Mhz – 162.025 MHz;
 • Số hiệu: BUOY 5 VTTV, BUOY 9 VTTV, BUOY 11 VTTV, BUOY 15 VTTV, BUOY 21 VTTV, BUOY 31 VTTV;
 • Tần suất phát thông tin: Liên tục 24/7;
 • Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;
 • Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về tên, vị trí, tác dụng của phao báo hiệu hàng hải “5”, “9”, “11”, “15”, “21”, “31” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

2.2. Phao báo hiệu hàng hải số “28”

 • Vị trí: Trên phao báo hiệu hàng hải số “28” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải;
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái của luồng;
 • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu  Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ (j) Vĩ độ (j)
Phao số “28” 10°32’12,4”N 107°01’30,0”E 995741016
 • Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “thực”;
 • Dải tần hoạt động: 161.975 Mhz – 162.025 MHz;
 • Số hiệu: BUOY 28 VTTV;
 • Tần suất phát thông tin: Liên tục 24/7;
 • Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;
 • Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về tên, vị trí, tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “28” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về độ sâu khu nước trước cảng công ty TNHH VARD Vũng Tàu

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước