Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  317/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh

TVH – TG – 27 – 2020

 • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2”; Đăng tiêu “X1”

Căn cứ Đơn đề nghị số DH2-HJ-TVG ngày 29/12/2020 của Công ty China Huadian Engineering Co.Ltd về việc thiết lập báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng vào nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “B1″ 09034’35,9”N 106032’27,2”E 09034’32,2”N 106032’33,7”E
Phao “B2″ 09034’46,6”N 106032’16,3”E 09034’42,9”N 106032’22,8”E
Đăng tiêu “X1” 09034’38,2”N 106032’26,1”E 09034’34,5”N 106032’32,6”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao báo hiệu hàng hải “B1”, “B2”
 • Tác dụng: Báo hiệu khu nước trước bến cảng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2, tỉnh Trà Vinh.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “B1”, “B2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.
 1. Đăng tiêu “X1”
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực cảng Nhiệt điện Duyên Hải 2.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình trụ;
 • Màu sắc: đỏ, trắng xen kẽ;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 13,3m, tính đến mực số “0” hải đồ

+ Chiều rộng trung bình: 0,5m;

 • Số hiệu: Kẻ chữ “X”, màu trắng;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 5,0 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng vào nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty China Huadian Engineering Co.Ltd(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan phát triển LD-3P&PLD-1P, Lô 06.1

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG