Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F

của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 19 – 2019

 • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”; “S2”; “S3”; S4” và báo hiệu hàng hải AIS “ảo” số hiệu “BUOY A1”; “BUOY A2”; “BUOY A3”; “BUOY A4”; “BUOY A5”; “BUOY A6”.

Căn cứ các văn bản số 279/CTBĐATHHĐNB-KHVT; số 280/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 12/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập các báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam và Báo cáo tọa độ số 506/BCP-XNKSHHMN ngày 12/4/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam với những đặc tính nhận biết như sau:

– Vị trí thiết lập báo hiệu: Vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 1. Báo hiệu thị giác: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng.
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công nạo vét luồng tàu, khu nước các bến cảng thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam.
 • Tọa độ địa lý:
Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°26’35,8”N 107°00’38,6”E 10°26’32,2”N 107°00’45,0”E
“S2” 10°27’19,0”N 107°01’31,0”E 10°27’15,4”N 107°01’37,5”E
“S3” 10°26’16,7”N 107°02’47,2”E 10°26’13,1”N 107°02’53,6”E
“S4” 10°24’30,0”N 107°02’45,7”E 10°24’26,4”N 107°02’52,2”E
 • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “S1”, “S2”, “S3”, “S4” , màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.
 1. Báo hiệu vô tuyến điện: Báo hiệu hàng hải AIS “ảo”.

– Tác dụng: Báo hiệu khu vực nhận chìm chất nạo vét từ quá trình thi công xây dựng Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam.

– Tọa độ và mã nhận dạng (MMSI):

Số hiệu Hệ WGS-84 Mã nhận dạng
Vĩ độ (j) Vĩ độ (j)
BUOY A1 10°14’43,59”N 107°07’41,03”E 995746022
BUOY A2 10°14’43,59”N 107°08’50,93”E 995746023
BUOY A3 10°14’12,19”N 107°08’50,93”E 995746024
BUOY A4 10°14’12,19”N 107°09’11,53”E 995746025
BUOY A5 10°13’25,65”N 107°09’11,53”E 995746026
BUOY A6 10°13’25,65”N 107°07’41,03”E 995746027

– Số hiệu: “BUOY A1”; “BUOY A2”; “BUOY A3”; “BUOY A4”; “BUOY A5”; “BUOY A6”;

– Dải tần hoạt động: 156-162.5 MHz;

– Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;

– Tần số phát thông tin: Liên tục.

 • Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về loại báo hiệu, tên, vị trí, tác dụng của báo hiệu hàng hải AIS “ảo” “BUOY A1”; “BUOY A2”; “BUOY A3”; “BUOY A4”; “BUOY A5”; “BUOY A6”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình tại khu vực Vịnh Gành Rái, luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về hoạt động nghiên cứu khoa học tại khu vực Lô dầu khí 144-145

Độ sâu khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Về việc tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia