Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  201/TBHH-TCTBĐATHHMN               Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống

CTH – TG – 06 – 2021

- Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu: Báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống

Căn cứ Văn bản đề nghị số GS-VCB-OTH-2021-004 ngày 03/8/2021 của Liên danh GS E&C và Hanshin E&C về việc công bố thông báo hàng hải 06 biển báo hiệu trên cầu Vàm Cống và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Cầu Vàm Cống; Báo hiệu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu phía dưới cầu.

- Tọa độ địa lý:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
I Biển báo phía hạ lưu
BT1 10019’02,8”N 105030’06,3”E 10018’59,1”N 105030’12,8”E
T1 10019’03,8”N 105030’07,6”E 10019’00,2”N 105030’14,0”E
BP1 10019’04,9”N 105030’08,8”E 10019’01,3”N 105030’15,3”E
II Biển báo phía thượng lưu
BT2 10019’02,2”N 105030’06,9”E 10018’58,5”N 105030’13,4”E
T2 10019’03,2”N 105030’08,2”E 10018’59,6”N 105030’14,6”E
BP2 10019’04,3”N 105030’09,4”E 10019’00,6”N 105030’15,9”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Báo hiệu biên phải luồng hàng hải phía dưới cầu (BP1, BP2)

- Tác dụng: Báo hiệu biên phải luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

 • Đặc tính nhận biết ban ngày

- Vị trí: Đặt trên cầu trên mặt phẳng thẳng đứng qua biên luồng phải;

- Hình dạng: Bảng hình tam giác, đỉnh hướng lên trên.

- Kích thước: 2,25 x 2,25 x 2,5 m;

- Màu sắc: Màu xanh lục.

 • Đặc tính nhận biết ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.
 1. Báo hiệu biên trái luồng hàng hải phía dưới cầu (BT1, BT2)

- Tác dụng: Báo hiệu biên trái luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

        2.1. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Vị trí: Đặt trên cầu trên mặt phẳng thẳng đứng qua biên luồng trái;

- Hình dạng: Bảng hình chữ nhật.

- Kích thước: 2,5 x 3,125 m;

- Màu sắc: Màu đỏ.

        2.2. Đặc tính nhận biết ban đêm

 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.
 1. Báo hiệu tim luồng hàng hải dưới cầu (T1, T2)

- Tác dụng: Báo hiệu tim luồng hàng hải Định An – Sông Hậu;

        3.1. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Vị trí: Đặt trên cầu trên mặt phẳng thẳng đứng qua tim luồng hàng hải;

- Hình dạng: Bảng hình tròn;

- Kích thước: Đường kính 2,5 m;

- Màu sắc: sọc trắng, đỏ xen kẻ theo phương thẳng đứng.

        3.2. Đặc tính nhận biết ban đêm

 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên danh GS E&C và Hanshin E&C (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cảng vụ Hàng hải An Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT)

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan VL – 11311 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” trên luồng hàng hải Soài Rạp