Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT

HCM – 59 – 2014.

Vùng biển:        Thành phồ Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        Luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tên báo hiệu:    “V1”, “V2”, “V3”, “V4”.

Căn cứ văn bản số 752/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 21/10/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiếp lập hệ thống phao báo hiệu hành hải khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT, và báo cáo tọa độ phao số 986/BCP-XNKSHHMN, ngày 22/10/2014 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“V1”

10038’32”8N 106045’22”0E 10038’29”1N 106045’28”4E

“V2”

10038’21”8N 106045’48”0E 10038’18”2N 106045’54”5E

“V3”

10034’37”4N 106044’27”3E 10034’33”7N 106044’33”8E

“V4”

10034’02”7N 106044’05”9E 10033’59”1N 106044’12”3E

+ Tác dụng: là 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT.

+ Hình dáng:              Hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                 Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:        Hình chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:                  Kẻ chữ “V1”, “V2”, “V3”, “V4” màu đỏ trên nền vàng.

+ Đặc tính ánh sáng:           Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước, đi qua khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết như trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm tại Hà Tiên – Phú Quốc

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “S1” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu