Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 03 – 2017

 • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.
 • Tên luồng: Luồng vào cảng Phan Thiết.
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”.

Căn cứ Văn bản số 531/CTBĐATHHNTB-KT ngày 11/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc hoàn thành công tác thiết lập phao báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Phan Thiết; Văn bản số 43/CTCPTBBHHHMN-KHKTVT ngày 12/7/2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam về việc báo cáo tình hình lắp đặt đèn báo hiệu hàng hải trên luồng vào cảng Phan Thiết; Báo cáo tọa độ số 742/BCP-XNKSHHMN ngày 10/7/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng vào cảng Phan Thiết.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “0” 10054’19,8” N 108006’01,9” E 10054’16,1” N 108006’08,4” E
Phao “1” 10054’45,9” N 108006’03,4” E 10054’42,2” N 108006’09,8” E
Phao “2” 10054’48,5” N 108006’00,6” E 10054’44,8” N 108006’07,0” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “0”:
 • Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “0”, màu đen;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu mã Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây (0,5 giây +0,5 giây +1,5 giây+3,5 giây);
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “1”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:          2,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “1”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây (0,5 giây + 2,5 giây);
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “2”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây (0,5 giây + 2,5 giây);
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đi đúng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Vietsovpetro – 02”

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước