Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”,

 “43”, “45”, “E1”, “E2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai,

đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

ĐNA – TG – 02 – 2016

 • Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tên báo hiệu:        Phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2”.

Căn cứ Văn bản số 176/CTTCCGHHMN-KTVT ngày 29/12/2016 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam về việc hoàn thành thiết lập 09 phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai; Báo cáo tọa độ số 1429/BCP-XNKSHHMN ngày 30/12/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “28” 10°49’33,3” N 106°52’05,9” E 10°49’29,7” N 106°52’12,4” E
Phao “39” 10°50’22,5” N 106°51’38,4” E 10°50’18,8” N 106°51’44,8” E
Phao “30” 10°51’19,9” N 106°50’54,4” E 10°51’16,3” N 106°51’00,8” E
Phao “E1” 10°52’09,0” N 106°50’36,6” E 10°52’05,3” N 106°50’43,1” E
Phao “E2” 10°52’13,5” N 106°50’34,8” E 10°52’09,9” N 106°50’41,2” E
Phao “41” 10°52’09,5” N 106°50’44,7” E 10°52’05,8” N 106°50’51,2” E
Phao “43” 10°52’36,1” N 106°50’34,2” E 10°52’32,4” N 106°50’40,7” E
Phao “32” 10°52’40,4” N 106°50’23,7” E 10°52’36,7” N 106°50’30,2” E
Phao “45” 10°53’21,0” N 106°50’34,8” E 10°53’17,3” N 106°50’41,3” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “28”, “30”, “32”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “28”, “30”, “32”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “39”, “41”, “43, “45”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:          2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “39”, “41”, “43, “45”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “E1”, “E2”:
 • Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
 • Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “E1”, “E2”, màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 3, chu kỳ 5,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng sông Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” khống chế khu vực thi công nạo vét cầu cảng Hải đội 3 – luồng Sông Dinh

Độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2)

Về việc thi công nạo vét phần luồng (cả chung và riêng), vũng quay tàu và khu nước trước bến than thuộc Gói thầu số 8 – Dự án Cảng biển TTĐL Duyên Hải