Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10”, “14”, “15”, “19”, “21”, “T1”, “T2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10”, “14”, “15”, “19”,

 “21”, “T1”, “T2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai,

đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

ĐNA – TG – 01 – 2016

 • Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tên báo hiệu:        Phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10”, “14”, “15”, “19”, “21”, “T1”, “T2”.

Căn cứ Văn bản số 168/CTTCCGHHMN-KTVT ngày 21/12/2016 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam về việc hoàn thành thiết lập 08 phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai; Báo cáo tọa độ số 1383/BCP-XNKSHHMN ngày 21/12/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10”, “14”, “15”, “19”, “21”, “T1”, “T2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “8” 10°46’22,4” N 106°49’31,8” E 10°46’18,7” N 106°49’38,3” E
Phao “15” 10°46’12,5” N 106°49’16,3” E 10°46’08,8” N 106°49’22,7” E
Phao “10” 10°45’45,1” N 106°49’26,4” E 10°45’41,5” N 106°49’32,8” E
Phao “19” 10°46’18,1” N 106°50’18,3” E 10°46’14,4” N 106°50’24,8” E
Phao “21” 10°46’28,9” N 106°50’49,1” E 10°46’25,2” N 106°50’55,6” E
Phao “14” 10°46’11,9” N 106°52’03,8” E 10°46’08,2” N 106°52’10,3” E
Phao “T1” 10°47’09,5” N 106°51’48,2” E 10°47’05,9” N 106°51’54,7” E
Phao “T2” 10°47’19,3” N 106°51’47,8” E 10°47’15,6” N 106°51’54,3” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “15”, “19”, “21”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính:          2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “15”, “19”, “21”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “8”, “10”, “14”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “8”, “10”, “14”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Phao số “T1”, “T2”:
 • Tác dụng: Báo hiệu phân luồng giao thông;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: toàn than màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “T1”, “T2”, màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng sông Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

Về tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

Độ sâu luồng Vũng Rô

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu