Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

HCM – 28 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “13”.

Căn cứ các Báo cáo số 53/CTTCCGHHMN-KHVT ngày 07/4/2017 về việc hoàn thành hoàn thành sửa chữa, cải tạo hệ thống tiêu báo hiệu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam; Văn bản số 21/CTCPTBBHHHMN-KHKTVT ngày 12/4/2017 của Công ty cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam về việc xác nhận thông số kỹ thuật đăng tiêu số “13”; Báo cáo tọa độ số 400/BCP-XNKSHHMN ngày 18/4/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“13” 10°28’23,4” N 106°56’32,8” E 10°28’19,7” N 106°56’39,3” E

        – Tác dụng: khống chế bên phải luồng (phía mũi Nước Vận).

BÁO HIỆU THỊ GIÁC:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Khoang “xanh lục – trắng” xen kẽ;
  • Số hiệu: Số “13”;
  • Chiều cao toàn bộ thân tiêu: 13,6m (so với số “0” Hải đồ);
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Chiều cao tâm sáng: 14,8m (so với số “0” Hải đồ);
  • Tầm hiệu lực: 2÷3 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Gành Đèn – tỉnh Phú Yên