Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới đèn biển Sinh Tồn – Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới Đèn biển Sinh Tồn – Trường Sa – Tỉnh Khánh Hòa

            KHA-TG-06-2012

Vùng biển: Khánh Hòa.

Tên báo hiệu: Đèn biển Sinh Tồn

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-CHHVN, ngày 02/7/2008 Duyệt thiết kế BVTC xây dựng đèn biển đèn đảo Sinh Tồn và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới Đèn biển Sinh Tồn – Quần đảo Trường Sa – Tỉnh Khánh Hòa với các đặc tính như sau:

– Vị trí:        Đảo Sinh Tồn – Quần đảo Trường Sa – Tỉnh Khánh Hòa.
– Tọa độ địa lý:

Vĩ độ j:      09052’26” N

Kinh độ l:  114019’10” E

– Tác dụng: chỉ vị trí Đảo Sinh Tồn- Quần đảo Trường Sa – Tỉnh Khánh Hòa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển quần đảo Trường Sa định hướng và xác định vị trí.

          1. Báo hiệu thị giác

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

– Hình dạng: Tháp hình vuông;
– Màu sắc: Màu vàng;
– Chiều cao toàn bộ: 27 m, tính đến mực nước Số 0 Hải đồ.
– Chiều cao công trình: 23 m, tính đến mặt đất;
– Chiều rộng trung bình: 4,2 m;
– Tầm nhìn địa lý: 15 hải lý với chiều cao của mắt người quan sát bằng 05m;

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng Trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15s;
– Phạm vi chiếu sáng: 3600;
– Chiều cao tâm sáng: 25 m, tính đến mực nước Số 0 Hải đồ;
– Tầm hiệu lực ánh sáng: 20 Hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t = 0,74.

          2. Báo hiệu vô tuyến điện:

Racon:

– Dải tần hoạt động: X and S bands
– Mã tín hiệu nhận dạng: Morse (T)
– Chu kỳ hoạt động: 30s ON+ 30s OFF = 60s

Ghi chú: Tọa độ được thông báo trên là Tọa độ địa dư gần đúng./.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “2”, “4” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm

Khảo sát địa chất tại Lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thi công khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1”, “2”, “4”, “6”, “K3”, “K8” luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng Xăng dầu K662 tại Ba Ngòi, Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa