Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

HCM – TG – 32 – 2017

 • Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:     “SRA1”, “SRA2”, “SRA3”, “SRA4”, “SRA5”, “NB1”, “NB2”, “NB3”, “NB4”, “NB5”, “NB6”, “NB7”, “NB8”, “NB9”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 374/017/ĐN/TNBT1547, ngày 28/4/2017 của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 về việc đề nghị thông báo hàng hải thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) và các hồ sơ kèm theo,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SRA1” 10039’62,8” N 106044’14,1” E 10039’58,5” N 106044’08,6” E
“SRA2” 10040’20,9” N 106044’31,1” E 10040’16,6” N 106044’25,8” E
“SRA3” 10040’32,1” N 106044’62,1” E 10040’28,8” N 106044’56,9” E
“SRA4” 10040’25,9” N 106045’34,5” E 10040’21,6” N 106045’28,1” E
“SRA5” 10040’11,1” N 106045’61,5” E 10040’08,0” N 106045’55,1” E
“NB1” 10040’32,6” N 106046’11,9” E 10040’28,3” N 106046’05,6” E
“NB2” 10040’42,1” N 106045’61,7” E 10040’38,9” N 106045’55,3” E
“NB3” 10040’52,1” N 106045’51,5” E 10040’49,0” N 106045’45,1” E
“NB4” 10041’11,3” N 106045’32,8” E 10041’07,0” N 106045’26,4” E
“NB5” 10041’22,4” N 106045’22,1” E 10041’18,1” N 106045’16,8” E
“NB6” 10042’17,8” N 106044’57,5” E 10042’13,5” N 106044’51,1” E
“NB7” 10042’40,9” N 106044’54,1” E 10042’36,6” N 106044’48,6” E
“NB8” 10042’59,9” N 106044’53,0” E 10042’55,6” N 106044’46,6” E
“NB9” 10043’20,6” N 106044’51,1” E 10043’16,3” N 106044’45,8” E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công hạng mục thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “SRA1”, “SRA2”, “SRA3”, “SRA4”, “SRA5”, “NB1”, “NB2”, “NB3”, “NB4”, “NB5”, “NB6”, “NB7”, “NB8”, “NB9”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc Khảo sát tuyến cáp AAE-1 trên vùng biển Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang