Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

 

KGG – 09 – 2014

– Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

– Tên phao: “HT1”, “HT2”, “HT3”, “HT4”.

Căm cứ văn bản số 252/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 17/7/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thiết lập phao BHHH thuộc dự án đường dây 22kv cung cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã hoàn thành công tác thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công dự án đường dây điện 22kv cung cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang với đặc tính như sau:

– Vị trí 04 phao báo hiệu chuyên dùng được thiết lập tại vùng nước trên biển khu vực thi công Dự án thuộc phía đầu bờ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

HT1

10°01’40”7N

104°52’52”5E

10°01’37”1N

104°52’59”0E

HT2

10°00’57”8N

104°51’31”6E

10°00’54”2N

104°51’38”1E

HT3

09°59’48”3N

104°52’14”5E

09°59’44”7N

104°52’21”0E

HT4

09°59’17”3N

104°50’55”3E

09°59’13”7N

104°51’01”8E

– Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình dự án đường dây điện 22kv cung cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân màu vàng;

– Dấu hiệu đỉnh: Hình chữ “X” màu vàng;

– Số hiệu: “HT1”, “HT2”, “HT3”, “HT4” màu đỏ trên nền màu vàng.

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Lớn – tỉnh Khánh Hòa

Về việc kéo đường ống dầu từ cảng Vietsovpetro ra đến mỏ Bạch Hổ

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến sà lan Tân Cảng – Cái Mép

Chiến dịch lắp đặt chân đế giàn đầu giếng H5-WHP tại mỏ Tê Giác Trắng lô 16-1, ngoài khơi Việt Nam