Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Bình Đại

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 144/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Bình Đại

BTE – TG – 05 – 2022

 • Vùng biển: Tỉnh Bến Tre

Căn cứ Đơn đề nghị số 111/2022/CV-MKW nhận ngày 28/6/2022 của Công ty Cổ phần Điện gió Mê Kông về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Bình Đại và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Bình Đại với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Bến Tre

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“WT1001” 10005’44,63”N 106048’43,95”E 10005’40,96”N 106048’50,39”E
“WT2005” 10007’32,37”N 106049’25,92”E 10007’28,69”N 106049’32,36”E
“WT2006” 10005’11,96”N 106050’19,02”E 10005’08,29”N 106050’25,46”E
“WT2012” 10006’08,71”N 106050’55,28”E 10006’05,04”N 106051’01,72”E
“WT3001” 10008’38,93”N 106051’46,25”E 10008’35,26”N 106051’52,69”E
“WT3012” 10009’57,22”N 106050’26,86”E 10009’53,55”N 106050’33,31”E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực Nhà máy điện gió Bình Đại.

Báo hiệu khu vực điện gió trên biển (báo hiệu trên Trụ turbine)

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình trụ;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Chiều cao: 15 m tính đến mặt nước triều thiên văn cao nhất;
 • Số hiệu: “WT1001”, “WT2005”, “WT2006”, “WT2012”, “WT3001”, “WT3012”.
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp đồng bộ theo tín hiệu mã Morse chữ “U”, chu kỳ 15 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 10,6 m từ mực nước triều thiên văn cao nhất;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu “WT1001”, “WT2005”, “WT2006”, “WT2012”, “WT3012”: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu “WT3001”: 9,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Bến Tre chú ý các báo hiệu có đặc điểm nêu trên, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Điện gió Mê Kông ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp;

– Công ty TNHH MTV HT KV I;

– Công ty TNHH MTV HT KV V;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200 DWT – Công ty CP Cảng Cát Lái

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải