Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

TGG – TG – 02 – 2022

 • Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Đơn đề nghị số 118/ĐĐN-TBHH nhận ngày 23/5/2022 của Công ty Cổ phần năng lượng điện gió Tiền Giang về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Tiền Giang.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“T1” 10°14’46,67”N 106°48’26,24”E 10°14’43,00”N 106°48’32,66”E
“T2” 10°13’53,58”N 106°49’36,87”E 10°13’49,91”N 106°49’43,29”E
“T3” 10°13’48,20”N 106°50’58,30”E 10°13’44,53”N 106°51’04,72”E
“T4” 10°14’30,98”N 106°51’29,39”E 10°14’27,31”N 106°51’35,81”E
“T5” 10°15’19,21”N 106°50’16,96”E 10°15’15,54”N 106°50’23,38”E
“T6” 10°15’40,81”N 106°48’57,54”E 10°15’37,14”N 106°49’03,96”E
“T7” 10°15’45,19”N 106°47’48,00”E 10°15’41,52”N 106°47’54,42”E
“T8” 10°16’12,18”N 106°47’06,02”E 10°16’08,51”N 106°47’12,43”E
“WTG1” 10015’31,02”N 106048’27,13”E 10015’27,36”N 106048’33,57”E
“WTG3” 10015’00,69”N 106048’27,05”E 10014’57,02”N 106048’33,49”E
“WTG4” 10015’13,11”N 106049’50,98”E 10015’09,44”N 106049’57,42”E
“WTG9” 10013’57,28”N 106049’50,80”E 10013’53,61”N 106049’57,25”E
“WTG10” 10014’40,03”N 106051’14,77”E 10014’36,36”N 106051’21,21”E
“WTG12” 10014’09,69”N 106051’14,72”E 10014’06,02”N 106051’21,17”E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2.

 1. Báo hiệu khu vực điện gió trên biển (báo hiệu trên Trụ turbine)
  • Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình trụ;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Chiều cao: 15 m tính đến mặt nước triều thiên văn cao nhất;
 • Số hiệu: “WTG1”, “WTG3”, “WTG4”, “WTG9”, “WTG10”; “WTG12” màu đỏ.
  • Đặc tính nhận biết ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp đồng bộ theo tín hiệu mã Morse chữ “U”, chu kỳ 15 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 11,2 m từ mực nước triều thiên văn cao nhất;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 5,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.
 1. Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng
  • Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,4 m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Chiều cao toàn bộ: 5,980 m;
 • Số hiệu: “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “T5”, “T6”, “T7”, “T8” màu đỏ.
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 5,595 m tính đến mặt nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Tiền Giang chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần năng lượng điện gió Tiền Giang ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty TNHH MTV HT KV I;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐH1”, “ĐH2”, “ĐH3” phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc hoàn thành lai dắt tàu Trung Nguyên 05 ra khỏi vị trí mắc cạn trên luồng Định An – Cần Thơ

Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái