Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

STG – TG – 01 – 2017

 • Vùng biển:     Tỉnh Sóc Trăng.
 • Tên luồng: Luồng hàng hải cửa Trần Đề

- Tên báo hiệu:      “T1”, “T2”, “T3”, “T4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 3377/AĐLMN-QLCTĐ2 ngày 25/5/2017 của Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam về việc thông báo hàng hải thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải Hạng mục kéo dây vượt sông Hậu – thuộc công trình Đường dây 110KV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và các hồ sơ kèm theo,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải cửa Trần Đề.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “T1” 09°38’50,0” N 106°07’36,2” E 09°38’46,3” N 106°07’42,6” E
Phao “T2” 09°38’54,5” N 106°07’45,4” E 09°38’50,8” N 106°07’51,8” E
Phao “T3” 09°37’33,8” N 106°08’37,4” E 09°37’30,1” N 106°08’43,8” E
Phao “T4” 09°37’40,8” N 106°08’46,9” E 09°37’37,1” N 106°08’53,3” E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: “T1” 2,6m, “T2” 2,4m, “T3” và “T4” 2,0m.
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải cửa Trần Đề qua khu vực thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng Xuân Thành

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phan Thiết

Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp