Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “4A”

trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – TG – 19 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Bình Định

– Tên luồng:         Luồng hàng hải Quy Nhơn

– Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “4A”

Căn cứ Văn bản số 914/CTBĐATHHNTB-KT ngày 12/12/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn; Báo cáo tọa độ số 1325/BCP-XNKSHHMN ngày 12/12/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn với những đặc tính nhận biết như sau:

– Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

– Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4A” 13°45’00,2” N 109°14’41,6” E 13°44’56,4” N 109°14’48,1” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.
  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính: 2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Màu đỏ;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
  • Số hiệu: Kẻ số “4A”, màu trắng;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Đề Gi

Về việc sửa chữa tuyến cáp APG trong vùng biển Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 04 bến phao của Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam