Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BĐ1” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  271/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BĐ1” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – TG – 22 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “BĐ1”

Căn cứ các Văn bản số 812/CTBĐATHHTNB-KT ngày 18/11/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh phao SK2 thành BĐ1 thuộc luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; Báo cáo tọa độ số 1349/BCP-XNKSHHMN ngày 17/11/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BĐ1” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“BĐ1” 09°33’26,0”N 106°32’16,5”E 09°33’22,3”N 106°32’23,0”E
  • Tác dụng: Báo hiệu khu vực đầu đê Bắc, Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “BĐ1”, màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc triển khai công việc “sửa chữa hai điểm lõm tuyến ống 16” Rạng Đông – Bạch Hổ năm 2020

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Phú Quý