Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 1)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 1)

TVH – TG – 04 – 2020

 • Vùng biển: tỉnh Trà Vinh

- Tên báo hiệu:      “G1”, “G2”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 89/TWPC ngày 10/03/2020 của Công ty Cổ phần điện gió Trà Vinh 1 về việc thông báo hàng hải thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 1); Báo cáo tọa độ số 10.03.1/QMC-2020 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đường Thủy Quang Minh; cùng hồ sơ tài liệu khác kèm theo và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” phục vụ thi công công trình xây dựng Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 1) với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“G1” 09°36’04,29”N 106°33’54,34”E 09°36’00,62”N 106°34’00,75”E
“G2” 09°34’42,88”N 106°33’48,87”E 09°34’39,21”N 106°33’55,28”E
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước đang có công trình thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ :“G1”, “G2”, màu đỏ trên nên vàng;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện hành trình tại vùng biển Trà Vinh chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần điện gió Trà Vinh 1([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Về việc điều chỉnh vị trí trạm điều tiết số 1 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (Giai đoạn 2)

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái