Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

HCM – TG – 07 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên Luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

- Tên báo hiệu:      “HP1”, “HP2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 19-2020/HPPC ngày 14/02/2020 của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực công trình Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HP1” 10°38’42,7”N 106°45’00,2”E 10°38’39,1”N 106°45’06,7”E
“HP2” 10°38’38,7”N 106°45’11,5”E 10°38’35,0”N 106°45’17,9”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ :“HP1”, “HP2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Soài Rạp, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Kéo giàn khoan Ocean Quest

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A2” phục vụ thi công công trình thu nước thô từ sông Hậu dẫn vào nhà máy xử lý nước để cấp cho nhà máy bia Massan Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng biển và đoạn Kênh Tắt đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia