Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

HCM – TG – 07 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên Luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

- Tên báo hiệu:      “HP1”, “HP2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 19-2020/HPPC ngày 14/02/2020 của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực công trình Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HP1” 10°38’42,7”N 106°45’00,2”E 10°38’39,1”N 106°45’06,7”E
“HP2” 10°38’38,7”N 106°45’11,5”E 10°38’35,0”N 106°45’17,9”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ :“HP1”, “HP2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Soài Rạp, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Soài Rạp

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước Bến sà lan cảng Quốc tế Thị Vải của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống

Về khu vực thi công công trình duy tu, nạo vét cảng xăng dầu số 1 (40.000 DWT), cảng xăng dầu số 2 (5.000 DWT) thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè