Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai

HCM – TG – 11 – 2018

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “P1”, “P2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 12/CV-2018 ngày 09/4/2018 của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai; Quyết định số 24/QĐ-CVHHĐN ngày 21/3/2018 của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải công trình xây dựng cầu cảng thuộc dự án xây dựng bến cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10041’11,12” N 106046’10,40” E 10041’07,45” N 106046’16,83” E
“P2” 10041’17,14” N 106046’05,09” E 10041’13,47” N 106046’11,52” E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 1,6m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “P1”, “P2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thi công rải ống tại khu vực mỏ Bạch Hổ trong vùng biển Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý