Thứ tư, 08/04/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6” phục vụ thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 292/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6” phục vụ thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa

CTH – TG – 03 – 2019

 • Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

- Tên báo hiệu:      “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 2931/PCC1-KTKH ngày 25/12/2019 của Công ty Cổ phầnXây lắp Điện I về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phục vụ thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6” phục vụ thi công kéo dây vượt nhánh phụ sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Nhánh phụ thuộc sông Hậu;

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SĐ3” 09°57’41,68”N 105°52’12,57”E 09°57’45,33”N 105°52’06,15”E
“SĐ4” 09°57’33,87”N 105°51’54,35”E 09°57’37,51”N 105°51’47,95”E
“SĐ5” 09°58’35,55”N 105°51’16,38”E 09°58’39,22”N 105°51’09,96”E
“SĐ6” 09°58’21,32”N 105°50’55,61”E 09°58’24,98”N 105°50’49,20”E
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ : “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện hành trình trên nhánh phụ thuộc sông Hậu, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phầnXây lắp Điện I ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về thông số kỹ thuật các khu neo đậu tàu trên sông Hậu thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về việc tàu Filippo Brunelleschi hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1/05 ngoài khơi vùng biển Việt Nam