Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 64 – 2017

  • Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T”

Căn cứ Báo cáo số 1089/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 22/10/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao BHHH báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm; Báo cáo tọa độ số 1066/BCP-XNKSHHMN ngày 22/10/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “T” 10041’52,2” N 106044’54,9” E 10041’48,5” N 106045’01,3” E
  • Tác dụng: Báo hiệu vị trí tàu Quang trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và khu vực thi công trục vớt, thanh thải tàu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính: 2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp;
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “T”, màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4” thuộc tuyến luồng cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Rạch Giá thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Rạch Giá – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về việc phục hồi hoạt động: phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son