Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 148/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 2 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh

TVH – TG – 06 – 2021

  • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”

Căn cứ Đơn đề nghị số 531/ECOTTV-DA ngày 31/5/2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh về việc thiết lập 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” báo hiệu khu vực thi công dự án Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“T1” 09045’59,73”N 106033’10,25”E 09045’56,07”N 106033’16,66”E
“T2” 09045’24,74”N 106035’44,36”E 09045’21,07”N 106035’50,77”E
“T3” 09043’24,53”N 106036’19,72”E 09043’20,86”N 106036’26,13”E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày
  • Hình dạng: Hình tháp;
  • Màu sắc: Màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: “T1”, “T2”, “T3”, màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Trà Vinh, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3-15.000DWT)- Khu Cảng Gò Dầu B

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên

Về khu vực thi công Công trình hoạt động của tàu khoan Deepsea Metro I tại khu vực giếng khoan VGP-130-TD-1X

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu