Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 239/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 52 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “H”

Căn cứ Văn bản số 991/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 15/10/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “H” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu; Báo cáo số 1178/BCP-XNKSHHMN ngày 15/10/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H” 10°43’53,7”N 106°45’54,5”E 10°43’50,0”N 106°46’01,0”E
 • Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa;
 • Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “H”, màu trắng;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý khi đi qua vị trí phao báo hiệu hàng hải có đặc điểm nêu trên và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TPHCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng tại khu vực sà lan Thống Nhất 10 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật khảo sát rà quét Container bị thất lạc do tàu Alica bị sự cố tại khu vực cảng Tân Cảng Hiệp Phước trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus