Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí

sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 10 – 2014

- Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

- Tên phao: “H4”.

Căn cứ văn bản số 323/CTBĐATHHTNB-KT ngày 07/9/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo tọa độ phao số 867/BCP-XNKSHHMN ngày 09/9/2014 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về vị trí sà lan chìm trên luồng Hà Tiên,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã hoàn thành công tác thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với đặc tính như sau:

- Vị trí 01 phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập được thiết lập tại vị trí có tọa độ như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

H4

10o20’26.3”N

104o27’03.1”E

10o20’22.7”N

104o27’09.6”E

  – Tác dụng: Báo hiệu khống chế vị trí sà lan bị chìm trên khu vực luồng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

  – Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

                + Hình dạng: Hình tháp lưới;

                + Màu sắc: Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang;

                + Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng;

                + Số hiệu: “H4” màu trắng.

          – Đặc tính ánh sáng vào ban đêm: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5s.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16”

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên: đoạn luồng mới thiết lập từ phao số “0” đến Vũng quay tàu

Về việc thi công nạo vét điều chỉnh vị trí nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải An Thới