Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  224/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

VTU – TG – 52 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

        Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “M”

Căn cứ Văn bản số 829/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 14/9/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật số hiệu “M” tại khu vực tàu MỸ AN 1 bị chìm và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu neo đậu Vũng Tàu

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“M” 10°12’38,0”N 107°01’43,9”E 10°12’34,3”N 107°01’50,4”E
 • Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Loại phao: Đường kính 2,4 m;
 • Màu sắc: Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa;
 • Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “M”, màu trắng;
 • Chiều cao toàn bộ: 5,62 m tính đến mực nước;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 4,80 m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình ra vào khu neo Vũng Tàu theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý khi đi qua vị trí phao báo hiệu hàng hải có đặc điểm nêu trên và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét công trình duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động kéo giàn khoan đến Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng

Về việc thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1 phía đông tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề