Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 156/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm

KGG – TG – 06 – 2020

 • Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang
 • Tên luồng: Luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 85/2020/CV-THV ngày 14/7/2020 của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập hệ thống báo hiệu luồng hàng hải khu phức hợp Vịnh Đầm,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“0” 10°04’53,2”N 104°02’38,5”E 10°04’49,6”N 104°02’45,0”E
“1” 10°04’55,5”N 104°02’05,6”E 10°04’51,8”N 104°02’12,1”E
“2” 10°04’50,9”N 104°02’05,7”E 10°04’47,3”N 104°02’12,1”E
“3” 10°04’55,4”N 104°01’39,4”E 10°04’51,8”N 104°01’45,9”E
“4” 10°04’50,8”N 104°01’39,4”E 10°04’47,2”N 104°01’45,9”E
“6” 10°04’49,2”N 104°01’31,3”E 10°04’45,6”N 104°01’37,8”E
“8” 10°04’43,9”N 104°01’29,2”E 10°04’40,2”N 104°01’35,6”E
“Q1” 10°04’56,5”N 104°01’24,2”E 10°04’52,9”N 104°01’30,7”E
“Q2” 10°04’53,1”N 104°01’21,4”E 10°04’49,4”N 104°01’27,9”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “0”
 • Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “0”, màu đen;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu mã Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “1”, “3”
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số  “1”, “3”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “2”, “4”, “6”, “8”
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái; tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của phao báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2”, “4”, “6”, “8”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “Q1”, “Q2”
 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực vũng quay tàu luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Loại phao đường kính 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ số “Q1”, “Q2” màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp đơn, chu kỳ 18,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang để đảm bảo an toàn hàng

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Bùi Thế Hùng

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2” phục vụ thi công nạo vét cảng Posco Việt Nam

Về việc hoàn thành trục vớt tàu Hà Trung 98 và Hoa Mai 68 tại khu vực biển Quy Nhơn

Độ sâu luồng và Vũng quay tàu cảng Bình Trị, tỉnh Kiên Giang