Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng chuyên dùng vào Bến cảng Giao Long, tỉnh Bến Tre

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:288/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng chuyên dùng vào Bến cảng Giao Long, tỉnh Bến Tre

BTE – TG – 04 – 2020

  • Vùng biển:     Tỉnh Bến Tre

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3”

Căn cứ Đơn đề nghị số 011/ĐN-TCGL ngày 11/12/2020 của Công ty Cổ phần Tân cảng Giao Long về việc thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải, luồng chuyên dùng vào Bến cảng Giao Long, tỉnh Bến Tre và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng chuyên dùng vào Bến cảng Giao Long, tỉnh Bến Tre với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng chuyên dùng vào Bến cảng Giao Long, tỉnh Bến Tre.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 10018’58,6”N 106026’03,3”E 10018’54,9”N 106026’09,8”E
“3” 10018’49,8”N 106025’47,3”E 10018’46,1”N 106025’53,8”E

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp;
  • Màu sắc: Màu xanh lục;
  • Dấu hiệu đỉnh: Hình nón;
  • Số hiệu: Kẻ số “1”, “3”, màu trắng;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải sông Tiền, luồng chuyên dùng vào Bến cảng Giao Long theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Tân cảng Giao Long ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc thi công trục vớt Container trên tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật phạm vi vùng nước trước cảng Tân Cảng – Cái Cui của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái