Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – TG – 12 – 2018

 • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133”

Căn cứ các báo cáo số 176/CTBĐATHHTNB-KT ngày 09/02/2018; số 180/CTBĐATHHTNB-KT ngày 10/02/2018; số 186/CTBĐATHHTNB-KT ngày 11/02/2018; số 187/CTBĐATHHTNB-KT ngày 12/02/2018; số 193/CTBĐATHHTNB-KT ngày 13/02/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ và các Báo cáo tọa độ số 216/BCP-XNKSHHMN ngày 10/02/2018; số 217/BCP-XNKSHHMN ngày 11/02/2018; số 219/BCP-XNKSHHMN ngày 12/02/2018; số 225/BCP-XNKSHHMN ngày 13/02/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ với những đặc tính nhận biết như sau:

– Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

– Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“113” 10°12’31,58”N 105°37’07,13”E 10°12’27,93”N 105°37’13,58”E
“114A” 10°15’54,47”N 105°32’40,53”E 10°15’50,83”N 105°32’46,99”E
“115” 10°13’54,52”N 105°36’24,10”E 10°13’50,87”N 105°36’30,55”E
“117” 10°14’53,11”N 105°35’33,05”E 10°14’49,46”N 105°35’39,51”E
“119” 10°15’57,54”N 105°34’28,84”E 10°15’53,90”N 105°34’35,29”E
“119A” 10°15’26,74”N 105°33’21,35”E 10°15’23,10”N 105°33’27,81”E
“121” 10°17’00,02”N 105°33’18,36”E 10°16’56,38”N 105°33’24,82”E
“121A” 10°16’31,22”N 105°32’00,69”E 10°16’27,58”N 105°32’07,14”E
“123” 10°17’50,13”N 105°32’13,82”E 10°17’46,48”N 105°32’20,28”E
“123A” 10°17’25,08”N 105°31’14,91”E 10°17’21,44”N 105°31’21,37”E
“133” 10°21’52,35”N 105°27’45,30”E 10°21’48,71”N 105°27’51,76”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “113”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “113”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “114A”
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái; tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của phao báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “114A”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” thuộc công trình xây dựng bến tàu Trần Đề – Sóc Trăng

Độ sâu luồng Đồng Nai

Phục hồi hoạt động các đăng tiêu số “31”, “54” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu