Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

TVH – TG – 01 – 2019

  • Vùng biển:     Tỉnh Trà Vinh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải số “4A”

Căn cứ Văn bản số 160/CTBĐATHHTNB-KT ngày 06/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “4A” đoạn luồng cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Sông Hậu; Báo cáo tọa độ số 277/BCP-XNKSHHMN ngày 07/3/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “4A” trên đoạn luồng cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Đoạn luồng cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4A” 09026’39,8”N 106028’51,3”E 09026’36,1”N 106028’57,8”E

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:               Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “4A”, màu trắng;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên đoạn luồng  cửa Định An thuộc tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Về việc khu vực thi công cáp treo thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng số 2 – Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Sài Gòn Shipyard