Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thiết lập mới phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn.

KHA – TG -06 – 2015

- Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

- Tên luồng: Luồng vào cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy.

- Tên báo hiệu: “01”, “02”, “NT03”, “NT04”, “NT05”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập phao luồng, phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Phao luồng, phao giới hạn vũng quay trở tàu của Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“01”

12°30’33”0 N

109°15’18”9 E

12°30’29”3 N

109°15’25”4 E

“02”

12°30’28”6 N

109°15’19”8 E

12°30’24” 8 N

109°15’26”3 E

“NT03”

12°30’33”6 N

109°15’11”5 E

12°30’29”8 N

109°15’18”0 E

“NT04”

12°30’29”6 N

109°15’08”8 E

12°30’25”9 N

109°15’15”2 E

“NT05”

12°30’25”8 N

109°15’09”5 E

12°30’22”0 N

109°15’16”0 E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

1. Phao báo hiệu số “01”

- Đường kính: 2,6m;
– Hình dạng: Hình tháp;
– Màu sắc: Toàn thân sơn màu xanh lục;
– Dấu hiệu đỉnh: Hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
– Số hiệu: Số “01”, màu trắng;
– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây, tầm hiệu lực 03 hải lý;
– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.

2. Phao báo hiệu số “02”

- Đường kính: 2,6m;
– Hình dạng: Hình tháp;
– Màu sắc: Toàn thân sơn màu đỏ;
– Dấu hiệu đỉnh: Hình trụ màu đỏ;
– Số hiệu: Số “02”, màu trắng;
– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây, tầm hiệu lực 3 hải lý;
– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

3. Phao báo hiệu số “NT03”, “NT04”, “NT05”

- Đường kính: 2,6m;
– Hình dạng: Hình tháp;
– Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của phao báo hiệu;
– Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen nằm liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;
– Số hiệu: “NT03”, “NT04”, “NT05,
– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp rất nhanh nhóm 3 chu kỳ 5,0 giây, tầm hiệu lực 3,0 hải lý.
– Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy ra vào luồng cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – tỉnh Khánh Hòa đi theo hướng dẫn của các báo hiệu hàng hải nói trên.


Những thông báo khác

Về khu vực biển Quân chủng Hải Quân diễn tập bắn đạn thật

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “PM1”, “PM2” khống chế khu vực kênh xả nước của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải