Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT

VTU – TG – 24 – 2018

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tên phao neo:    “V72-00622”

Căn cứ Đơn đề nghị số 06072018/02/SSIT-BD ngày 06/8/2018 của Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container quốc tế cảng Sài Gòn -SSA về việc thông báo hàng hải lắp đặt phao neo tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao neo Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V72-00622” 10°30’16,3”N 107°00’09,1”E 10°30’12,6”N 107°00’15,5”E

(Tọa độ do Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container quốc tế cảng Sài Gòn -SSA cung cấp).

  • Tác dụng: Neo buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  • Đường kính thân: 5,0m;
  • Chiều cao thân phao: 2,0m;
  • Hình dạng:           Hình trụ;
  • Màu sắc:           Toàn thân màu vàng;
  • Số hiệu:           Kẻ chữ “V72-00622”, màu xanh.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chú ý khi đi qua khu vực có phao neo với đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo đảm toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải