Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới tiêu báo hiệu hàng hải “LB5” thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới tiêu báo hiệu hàng hải “LB5” thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 13 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Bình Thuận

- Tên báo hiệu:     “LB5”

Căn cứ Đơn đề nghị 01-14092017/Chec-VT1 ngày 14/9/2017 của Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cảng Trung Quốc – VPĐH Dự án tại Bình Thuận về việc thông báo hàng hải thiết lập mới tiêu báo hiệu hàng hải “LB5” thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than EPC Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Báo cáo kết quả Định vị số 707/BC-XNKSHHMN ngày 30/6/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam và các hồ sơ có liên quan,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới tiêu báo hiệu hàng hải “LB5” thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Cảng Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “LB5” 11018’28,0” N 108048’28,3” E 11018’24,3” N 108048’34,8” E
  • Tác dụng: Báo hiệu cầu cảng Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính: 0,3m.
  • Hình dạng: Hình trụ;
  • Màu sắc: Trắng đỏ xen kẽ.
  • Số hiệu: Kẻ chữ  “LB5”.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15,0 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình ra vào khu vực thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu trọng tải đến 150.000 DWT tại khu vực Sông Dinh, Vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống báo hiệu hàng hải trên nhánh phía Bắc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh