Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng
“S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự
thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa 

 KHA – 08 – 2014

– Vùng biển:  Tỉnh Khánh Hòa.

– Tên luồng:   Luồng Ba Ngòi.

– Tên phao:    “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6”

Căn cứ công văn số 5359/TM-BĐHH, ngày 26/5/2014 của Bộ tham mưu – Bộ tư lệnh Hải quân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo của phao báo hiệu hàng hải số “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” được thiết lập mới với các đặc tính như sau:

  1. Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6”.

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“S1”

109012’12.9”E

11052’14.0”N

“S2”

109011’46.2”E

11052’56.7”N

“S3”

109011’04.0”E

11053’26.7”N

“S4”

109010’27.7”E

11053’56.3”N

“S5”

109010’50.8”E

11054’23.9”N

“S6”

109011’04.3”E

11054’42.1”N

           (Hệ tọa độ WGS – 84, do Bộ tham mưu – Bộ tư lệnh Hải quân cung cấp).

      2. Tác dụng: Báo hiệu vùng ranh giới vùng nước quân sự và cấm các phương tiện thủy không có nhiệm vụ đi vào vùng nước quân sự phía Đông phao báo hiệu;

ĐẶC TÍNH NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét;

– Hình dạng:          Hình tháp lưới;

– Màu sắc:             Toàn thân sơn màu vàng;

– Dấu hiệu đỉnh:    Một chữ X màu vàng;

– Số hiệu:              Kẻ chữ  “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” màu đỏ;

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp đơn chu kỳ 5 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Ba Ngòi qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên chú ý, thận trọng tăng cường cảnh giới và không đi vào vùng nước quân sự khi không có nhiệm vụ để đảm bảo an toàn hàng hải./


Những thông báo khác

Về việc tàu Filippo Brunelleschi hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Vard

Độ sâu vùng nước trước 140m bến và bến sà lan cầu cảng SSIT trên sông Thị Vải

Độ sâu khu nước trước cảng số 2 – Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước tuyến luồng và vũng quay tàu bến cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh