Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào
cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

TGG – TG -11 – 2014

– Vùng biển:       tỉnh Khánh Hòa.

– Tên luồng:       luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

– Tên báo hiệu:  “1”, “2” , “3”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh với những đặc tính nhận biết như sau:

Vị trí: phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“1”

11°53’05”1N

109°08’40”1E

11°53’01.4”N

109°08’46.6”E

“2”

11°53’13”3N

109°08’08”7E

11°53’09.6”N

109°08’15.2”E

“3”

11°53’16”6N

109°08’09”9E

11°53’12.9”N

109°08’16.4”E

Tác dụng: Là 03 phao báo dẫn luồng.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

1. Phao số ‘1”, “3” báo hiệu phía phải luồng:

– Đường kính:       ϕ2,6m;

– Hình dạng:                   Hình tháp lưới;

– Màu sắc:            Toàn thân sơn màu xanh lục;

– Dấu hiệu đỉnh:   Hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

– Số hiệu:              Số  “1”, “3” màu trắng;

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây (0,5+2,5);

– Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

2. Phao số “2” báo hiệu phía trái luồng:

– Đường kính:                   ϕ2,6m;

– Hình dạng:           Hình tháp lưới;

– Màu sắc:              Toàn thân sơn màu đỏ;

– Dấu hiệu đỉnh:     Hình trụ màu đỏ;

– Số hiệu:                Số  “2” màu trắng;

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây (0,5+2,5);

– Tầm hiệu lực 2,5 hải lý


Những thông báo khác

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

Về khu vực biển Quân chủng Hải Quân diễn tập bắn đạn thật

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

Về việc thay đổi đặc tính của hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới