Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Hoạt động khảo sát Địa chất biển khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Hoạt động khảo sát Địa chất biển khu vực lô 11-2/11,

ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU – 75 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số MPN/HSE/FAX/SEP/15/2015, ngày 18/9/2015 của Công ty Dầu khí Murphy Oil về hoạt động khảo sát Địa chất biển khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dầu khí Murphy Oil sẽ tiến hành hoạt động khảo sát Địa chất biển khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Vị trí khảo sát có tọa độ như sau:
Vị trí khảo sát Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
CA COM 1 108°09’39,5” E 7°59’29,1” N 108°09’45,9” E 7°59’25,4” N
2 108°09’39,6” E 7°59’30,2” N 108°09’46,0” E 7°59’26,6” N
3 108°09’38,4” E 7°59’29,5” N 108°09’44,8” E 7°59’25,8” N
4 108°09’38,4” E 7°59’31,0” N 108°09’44,7” E 7°59’27,3” N
CA HUONG 1 108°06’27,5” E 8°02’38,9” N 108°06’33,9” E 8°02’35,3” N
2 108°06’26,5” E 8°02’39,3” N 108°06’32,8” E 8°02’35,7” N
3 108°06’26,5” E 8°02’39,3” N 108°06’34,0” E 8°02’36,4” N
4 108°06’26,4” E 8°02’40,8” N 108°06’32,8” E 8°02’37,1” N
CA LANG 1 108°13’11,2” E 8°05’35,9” N 108°13’17,6” E 8°05’32,2” N
2 108°13’10,1” E 8°05’36,4” N 108°13’16,5” E 8°05’32,7” N
3 108°13’05,1” E 8°05’37,1” N 108°13’11,4” E 8°05’33,4” N
4 108°13’10,1” E 8°05’37,8” N 108°13’16,4” E 8°05’34,2” N
CA TRICH 1 108°09’11,9” E 8°06’29,8” N 108°09’18,3” E 8°06’26,1” N
2 108°09’10,8” E 8°06’30,3” N 108°09’17,2” E 8°06’26,6” N
3 108°09’12,0” E 8°06’31,0” N 108°09’18,4” E 8°06’27,3” N
4 108°09’10,8” E 8°06’31,8” N 108°09’17,1” E 8°06’28,1” N

(Tọa độ vị trí khảo sát do Công ty Dầu khí Murphy Oil cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu khảo sát như sau:

- Tên tàu:            PTSC Surveyor

- Màu:                 Tàu có thân màu xanh

- IMO:                 7100897

- Cờ hiệu:            Việt Nam

- Hô hiệu:           3WEQ

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian thi công: dự kiến từ ngày 30/9/2015 đến ngày 31/10/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa các vị trí khảo sát có tọa độ nêu trên và tàu khảo sát có đặc điểm nhận dạng nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Dầu khí Murphy Oil./.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Đầm Môn

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“XD1”, “XD2” phục vụ thi công cầu cảng 30.000DWT và bến xà lan 2.000DWT thuộc Bến cảng xăng dầu hàng không miền Nam

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu