Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

VTU – 60 – 2015

Vùng biển: Biển Đông Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 4954/DADV ngày 31/8/2015 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành công tác đấu nối tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng, chi tiết như sau:

  1. Phạm vi thực hiện công việc như sau:
Vị trí thực hiện Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Thien Ung 3X WHP 8033’37,5” N 108046’43,1” E
Dai Hung 2 WHP 8027’57,9” N 108038’35,9” E
Plem tie-in point at KP 207.5 9037’43,9” N 108000’18,1” E
BK4A Platform 9043’48,2” N 107059’05,7” E

(Tọa độ do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu thực hiện như sau:
TT Tên tàu Kiểu tàu Quốc tịch
1 Tàu Toisa Paladin Tàu DP Dive Suport Vessel British/London
2 Tàu Skandi Protector Tàu Construction Suport IMR Australia
3 Tàu Sarku Clementine Tàu DP Dive Suport Vessel Malaysia
  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian thi công: dự kiến từ ngày 26/7/2015 đến ngày 31/12/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải ngoài khơi Biển Đông Việt Nam cần lưu ý đi cách xa các khu vực thi công có tọa độ nêu trên và tàu thực hiện có đặc điểm nhận dạng nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông báo hàng hải số 137/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 28/07/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2”, giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Bãi Vòng của Công ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Về độ sâu khu nước trước bến cảng trạm xi măng Lafarge – Nhơn Trạch