Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM – 33- 2012

Vùng biển:            Tp. Hồ Chí Minh

Tên luồng:            Soài Rạp – Hiệp Phước

Tên báo hiệu:       Tiêu số “59”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ WGS-84

Tọa độ VN-2000

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“59”

100 37’13,7” N

1060 46’24,6” E

100 37’17,3” N

1060 46’18”2 E

Căn cứ báo cáo sự cố của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ ngày 02/9/2012.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tiêu báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước chấm dứt hoạt động từ ngày 04/9/2012

Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” , “K3” phục vụ thi công công trình đường và kè Sông Tiền – luồng Cửa Tiểu Sông Tiền