Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

KHA – TG – 09 – 2015.
Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.
Tên báo hiệu: “K1”, “K2”.
Căn cứ văn bản ngày 21/9/2015 của Chi nhánh xây dựng công trình thủy – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đề nghị thông báo hàng hải về báo hiệu vùng nước thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với những đặc tính nhận biết như sau:
– Tọa độ địa lý:
Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
Phao “K1” 110 53’42,2” N 1090 08’23,5” E 110 53’38,4” N 1090 08’30,0” E
Phao “K2” 110 53’53,4” N 1090 08’23,6” E 110 53’49,6” N 1090 08’30,1” E
+ Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
+ Đường kính: 2,0m.
+ Hình dáng: Hình tháp lưới.
+ Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
+ Dấu hiệu đỉnh: Hình chữ “X” màu vàng.
+ Số hiệu: Kẻ chữ “K1”, “K2”, màu đỏ trên nền vàng.
+ Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây, tầm hiệu lực 3,0 Hải lý./.


Những thông báo khác

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” giới hạn khu vực thi công xây dựng cảng Long An

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái