Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.

VTU – 78 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 5465/DADV ngày 28/9/2015 của liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Kế hoạch thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1, cụ thể như sau:

  1. Vị trí tọa độ như sau:
Vị trí Hệ tọa độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ(j)
Thien Ung 3X WHP 108°46’43,09″E 8°33’37,476″N
Plem tie-in point at KP 207.5 108°00’18,1335″E 9°37’43,9083″N

(Tọa độ do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu phục vụ:

Tên tàu: Kỳ Vân 01.

Quốc tịch: Việt Nam.

Kiểu tàu: Anchor Handling Tug/Supply Vessel.

  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/9/2015 đến ngày 31/10/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hoạt động trong khu vực vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực thi công có tọa độ nêu trên và tàu phục vụ có đặc điểm nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro./.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến thiết bị, dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì