Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Thông số độ sâu của khu nước vùng đón trả hoa tiêu và tuyến luồng vào khu chuyển tải cửa sông Bàn Thạch – tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số độ sâu của khu nước vùng đón trả hoa tiêu và tuyến luồng vào khu chuyển tải cửa sông Bàn Thạch – tỉnh Phú Yên

PYN – 01 – 2015

– Vùng biển:  Tỉnh Phú Yên

Căn cứ Văn bản số 03/BKG-TB ngày 14/01/2015 của công ty Cổ phần Đầu tư BKG về việc Đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu, kết quả rà tìm chướng ngại vật vùng đón trả hoa tiêu, tuyến luồng khu chuyển tải cửa sông Bàn Thạch – Phú Yên;

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 122T/BC-XNKSHHMN, ngày 31/12/2014 và bình đồ độ sâu ký hiệu ĐT_BT_1412_01 đến ĐT_BT_1412_02 tỷ lệ 1/2000 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật ký hiệu RQ_BT_1412 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2014,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thông số độ sâu của khu nước vùng đón trả hoa tiêu, tuyến luồng vào khu chuyển tải cửa sông Bàn Thạch – tỉnh Phú Yên như sau:

1. Trong phạm vi khu nước vùng đón trả hoa tiêu có bán kính R = 1000m và tâm P của vùng đón trả hoa tiêu có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

P

12°58’00”0 N

109°28’36”0 E

12°57’56”3 N

109°28’42”4 E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” là 97,0m.

2. Trong phạm vi tuyến luồng nối tiếp giữa khu đón trả hoa tiêu và khu nước chuyển tải với chiều dài L = 537m, chiều rộng B = 300m, có trục tuyến luồng nằm trên đường thẳng nối tâm P và tâm O của khu chuyển tải thuộc cửa sông Bàn Thạch – tỉnh Phú Yên. Trong đó tâm O có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

O

12°57’36”0 N

109°27’36”0 E

12°57’32”3 N

109°27’42”4 E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” của tuyến luồng là 95,7m.

3. Trong phạm vi rà quét đáy khu nước vùng đón trả hoa tiêu và tuyến luồng vào khu chuyển tải cửa sông Bàn Thạch – tỉnh Phú Yên, không phát hiện thấy chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “13”, luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)