Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

BĐH – 01 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 209/BC-XNKSHHMN, ngày 11/3/2016 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ QN_1603_01 đến QN_1603_07 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 10,3m trở lên.

- Xuất hiện chướng ngại vật là bè tôm nằm phía ngoài luồng cách biên luồng trái 60m nằm ở thượng lưu phao số “0” + 50m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng lưu ý chướng ngại vật nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1

Độ sâu khu nước trước Cảng Gò Dầu A

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật biệt lập khống chế vị trí đèn biển Bồ Đề bị sập trên vùng biển tỉnh Cà Mau

Thi công rải ống tại khu vực mỏ Bạch Hổ trong vùng biển Việt Nam