Thứ năm, 27/01/2022

Thông báo hàng hải

Thông số độ sâu vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số độ sâu vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

BĐH-19-2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

  Căn cứ Bình đồ độ sâu, ký hiệu ĐTHTQN_1811, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 11 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 1852m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 13044’18,0”N 109015’18,0”E 13044’14,3”N 109015’24,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 8,2m trở lên nằm sát biên vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SĐ3”, “SĐ4”, “SĐ5”, “SĐ6” phục vụ thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa