Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014.

HCM – 69 – 2014

- Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:   Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: Các đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014, bao gồm:

+ Từ hạ lưu phao số “65” – 100m đến thượng lưu phao số “67” + 20m.

+ Từ hạ lưu phao số “73” – 1100m đến thượng lưu phao số “73” + 720m.

+ Từ hạ lưu phao số “70” – 240m đến hạ lưu phao số “70” – 530m.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014 thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau: Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.

(Theo bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu ĐCHP-1412_01 đến ĐCHP-1412_03, tỷ lệ 1/2000 tháng 12/2014)

Ghi chú:

Tham khảo Thông báo hàng hải số 207/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 18/12/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp./.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Bến cảng chuyên dùng Quốc tế Lee&Man.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang

Độ sâu vùng nước trước cảng Tân Cảng Cát Lái và cảng Tân Cảng Phú Hữu