Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

KHA –  03 – 2014

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát tính đến vũng quay tàu, khu nước trước cảng Hòn Khói (bình đồ tỷ lệ 1:1000 có ký hiệu KH_1401 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 1/2014) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

a.     Vũng quay tàu: được giới hạn bởi đường tròn đường kính 105m có tâm tại vị trí:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

O1

12034’43.2” N

109028’02.2” E

12034’39.5” N

109028’08.7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,6m.

b.     Khu nước trước cảng:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K2

12034’46.2” N

109013’01.6” E

12034’42.5” N

109013’08.1” E

K3

12034’43.9” N

109013’04.8” E

12034’40.2” N

109013’11.3” E

K4

12034’42.6” N

109013’03.8” E

12034’38.9” N

109013’10.3” E

K5

12034’42.5” N

109013’06.6” E

12034’38.8” N

109013’13.1” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,9m.

2. Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng vào cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa tính từ tim tuyến khảo sát ra mỗi bên 20m, chiều dài khoảng 780m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

L1

12035’02.9” N 109027’51.8” E 12034’59.2” N 109027’58.3” E

L2

12034’54.8” N 109027’52.7” E 12034’51.1” N 109027’59.2” E

L3

12034’48.5” N 109027’56.0” E 12034’44.8” N 109028’02.5” E

O1

12034’43.2” N 109028’02.2” E 12034’39.5” N 109028’08.7” E

L4

12034’42.9” N 109028’03.8” E 12034’39.2” N 109028’10.3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,8m.

3. Trong phạm vi vũng quay tàu, khu nước trước cảng và đoạn luồng vào cảng Hòn Khói– tỉnh Khánh Hòa không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Kéo giàn khoan KS Java Star 2 từ vùng neo H19-Vũng Tàu đến Lô 01&02 để sửa giếng RBB-5P

Về việc thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa