Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA- 03- 2015

Vùng biển:  Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng:  Ba Ngòi.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 218/BC-XNKSHHMN, ngày 4/3/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ BN_1502_01 đến BN_1502_04 tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 2/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

-  Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 450m, đoạn từ phao “0” đến cặp phao “9”, “10” (khu vực làm thủ tục Hải quan) có chiều dài 10,7km, độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước số “0 Hải đồ” là 10,7m (đỉnh của bãi đá ngầm gần khu vực phao “8”) tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11052’48.3” N 109011’31.2” E 11052’44.6” N 109011’37.7” E

-  Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 200m, đoạn từ cặp phao “9”, “10” đến Bến cảng Ba Ngòi dài 2,3km được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 7,8m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng Ba Ngòi đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Những thông báo khác

Hoạt động khảo sát, kiểm tra hiện tượng rò rỉ khí xuất tại vị trí mặt bích đoạn spool gần giàn STV thuộc tuyến ống STV-RĐ

Thiết lập 02 phao neo đậu tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển Hàm Luông – Bến Tre

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam