Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong,

tỉnh Khánh Hoà.

KHA – 07 – 2015

Vùng biển: tỉnh Khánh Hoà

Căn cứ đơn đề nghị số 22/2015/HP-ĐT, ngày 24/4/2015 của Công ty TNHH luyện cán thép Hiệp Phát công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 500m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tâm khu chuyển tải 12°39’34”0 N 109°17’32”3 E 12°39’30”2 N 109°17’38”8 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 15,8m.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật tại khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “39” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp