Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

CMU – 04 – 2015

– Vùng biển:  Tỉnh Cà Mau.

– Tên luồng:  Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1037/BC-XNKSHHMN, ngày 23/10/2015 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ ĐC_NC_1510_01 đến ĐC_NC_1510_09 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ thượng lưu phao “0” +700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m dài 10km, rộng 60m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 30m), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “Số 0 Hải đồ” là 2,3m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

về việc thiết lập 10 phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “E” luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo